Analiza popytu jako element studiów wykonalności dla wniosków unijnych

Planujesz złożenie wniosku o unijne dofinansowanie? Wymogiem niektórych programów unijnych jest uzupełnienie wniosku o studium wykonalności, którego ważnym rozdziałem jest analiza popytu. Analiza taka – zgodnie z unijnymi wytycznymi – powinna zostać wykonana przez profesjonalną firmę badań i analiz rynku. Czego można się spodziewać po współpracy z agencją i dlaczego tak ważne jest doświadczenie we wcześniejszym opracowaniu analiz popytu – o tym w poniższym artykule.

Analiza popytu określa zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. Wymaga oceny popytu bieżącego i popytu przyszłego, odnosząc się również szczegółowo do oferty wnioskodawcy. Jej zakres jest ściśle zdefiniowany dokumentami unijnymi, a analizy takie stanowią rzadkie specjalizacje agencji badawczych. Dlatego przed zleceniem jej wykonania należy upewnić się, czy firma badawcza posiada odpowiednie doświadczenie – to przecież od jakości jej pracy zależy, czy wniosek spełni wymogi oraz jak wiele punktów uzyska. Jak doświadczone firmy badań i analiz rynku podchodzą zatem do realizacji analiz popytu?

Podstawy, czyli co powinna zawierać analiza popytu?

Każda analiza popytu powinna zawierać:

 • Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu (charakterystykę rynku, opis obecnych oraz przyszłych odbiorców dla planowanej oferty wnioskodawcy)
 • Popyt zgłaszany na produkty lub usługi objęte projektem (popyt bieżący i popyt przyszły)
 • Opis oferty kulturalno-edukacyjnej wnioskodawcy (bieżącej i po zakończeniu inwestycji)

O szczegółowych wymogach dla analiz popytu możesz dowiedzieć się więcej na stronach programów Unii Europejskiej.

Jakimi metodami powinna być wykonana analiza popytu?

Do wykonania analizy popytu wykorzystuje się 4 źródła danych:

 • Informacje o historycznym popycie pozyskane od wnioskodawcy – jako poziom referencyjny dla dalszych oszacowań przyszłego popytu
 • Dane GUS w zakresie liczebności grup docelowych – w podziale według województw czy też inaczej zdefiniowanych obszarów, na które ma oddziaływać inwestycja
 • Dane zastane w zakresie trendów – wskaźniki makroekonomiczne i społeczne
 • Badania ankietowe – określające zapotrzebowanie na projekt w grupach docelowych

Umiejętność sprawnego pozyskiwania powyższych danych pozwala agencji badawczej na opracowanie analizy popytu w czasie do 3 tygodni.

A co powinien dostarczyć wnioskodawca, by agencja sprawnie zrealizowała analizę popytu?

By praca agencji badawczej przebiegała sprawnie, wnioskodawca powinien możliwie szybko przekazać poniższy zestaw kluczowych informacji:

 • Opis planowanej inwestycji i usług powstałych w wyniku realizacji projektu
 • Odbiorcy usług i obszar geograficzny dla obecnej i nowej oferty edukacyjno-kulturalnej
 • Planowany rok zakończenia projektu i rozpoczęcia świadczenia usług
 • Planowane ceny skorzystania z usług powstałych po realizacji projektu
 • Przewidywany potencjał projektu
 • Aktualny i przeszły popyt na obecną ofertę wnioskodawcy

Analiza popytu to w swej istocie standardowa analiza wykonywana na potrzeby studiów wykonalności. Wymaga ona jednak wcześniejszego doświadczenia. Dzięki kilkunastu analizom realizowanym rocznie, nasza agencja takie doświadczenie posiada – możemy pochwalić się jak dotychczas 100-procentową skutecznością w zakresie pozytywnej oceny naszych analiz popytu w składanych wnioskach unijnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Jeżeli natomiast jesteś zainteresowany tematyką analiz popytu w ogóle, zapraszamy do zapoznania się z artykułami na temat szacowania wielkości rynku, prognozowania przyszłej wielkości rynku oraz badań klientów.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków