Analiza popytu na potrzeby wniosków unijnych

Analiza popytu jest wymaganym elementem studiów wykonalności w wybranych programach operacyjnych. Analiza popytu identyfikuje ilościowo zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji, w wyniku której ma być świadczona oferta kulturalna lub edukacyjna. Nierzadko wymogiem jest, by analiza popytu opracowana została przez firmę zajmującą się badaniami rynku.

Kto zamawia analizę popytu?

Analiza popytu zamawiana jest przez wnioskodawcę lub firmę doradczą współpracującą z wnioskodawcą w zakresie opracowania studium wykonalności i wniosku unijnego.

Kto wykonuje analizy popytu?

Firma zajmująca się badaniami rynku (PKD 73.20.Z), jeżeli taki wymóg stawiany jest w ramach określonego programu operacyjnego i działania. W przypadku braku takiego wymogu analiza popytu może zostać wykonana zarówno przez firmę badań rynku, jak też samodzielnie przez wnioskodawcę lub firmę doradczą.

Dlaczego Quantify?

Jesteśmy firmą badań rynku, która od 2016 roku wykonuje analizy popytu dla wnioskodawców i współpracujących z nimi firmami doradztwa unijnego. Dotychczas zrealizowaliśmy 26 analiz popytu, które zostały pozytywnie ocenione przez zamawiających. Dzięki temu w krótkim czasie jesteśmy w stanie dostarczyć analizy popytu zgodnie z wymogami definiowanymi przez poszczególne programy operacyjne.

Programy Operacyjne

Analizy popytu wymagane są w wybranych programach operacyjnych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich wraz z referencjami za wykonane analizy popytu.

POIŚ 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zobacz referencje

Program „Kultura” – III edycja funduszy EOG – Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Zobacz referencje

Zobacz referencje

RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Zobacz referencje

RPO Województwa Mazowieckiego, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”

Kontakt

Maciej Marmuszewski

maciej.marmuszewski@quantify.pl

+48 602 420 700

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków