Case study / studium przypadku

Analiza rynku dla innowacyjnego rozwiązania wspierającego diagnozowanie autyzmu wśród dzieci

Branża

Nowe technologie

Cele biznesowe

Wprowadzanie na rynek nowego produktu

Metodyka

Analiza danych zastanych, Wywiady rynkowe

Czas realizacji

4
tygodnie

Wstęp

Na zlecenie firmy specjalizującej się w tworzeniu nowych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, agencja Quantify przeprowadziła analizę rynku dla rozwiązania wspierającego wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju u dzieci. Celem analizy było określenie potencjału i zainteresowania produktem w grupie docelowej lekarzy pediatrów.

Rezultatem projektu było opracowanie raportu, w którym zidentyfikowano nowe grupy docelowe dla produktu oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące kierunków prowadzenia dalszych działań sprzedażowych. Wyniki badań wskazały na szereg barier występujących w tej branży, co pozwoliło klientowi lepiej dopracować produkt i strategię marketingową.

Zakres analizy

Analiza potencjału zakupowego w grupie docelowej lekarzy pediatrów

Identyfikacja mocnych i słabych stron produktu

Definiowanie czynników wpływających na zwiększenie poziomu sprzedaż

Komentarz analityka

Badania wskazują, że wczesne zdiagnozowanie autyzmu i natychmiastowe podjęcie terapii daje bardzo dobre rezultaty. Mimo to wciąż zdarza się, że pediatrzy bagatelizują objawy i lekceważą niepokój rodziców związany z rozwojem dziecka. Wynika to wciąż z małej wiedzy na temat autyzmu, braku czasu oraz narzędzi wspierających wczesne diagnozowanie zaburzeń rozwoju. Lekarz pediatra jest pierwszym specjalistą mogącym dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka, ale nie specjalizuje się on w diagnozowaniu autyzmu. W razie zaobserwowania niepokojących objawów dzieci są kierowane do specjalistycznych poradni psychologicznych. Ważna rolę w ocenie rozwoju dziecka pełnią też nauczyciele w żłobkach i przedszkolach. Diagnoza autyzmu to suma wyników obserwacji dokonanej przez zespoły specjalistów. Jeszcze niedawno specjaliści nie posiadali oni jednak żadnego narzędzia, które wspierałoby ich proces diagnozowania autyzmu, bazując głównie na własnej ocenie i doświadczeniu zawodowym. Od 2016 roku Polscy specjaliści otrzymali dostęp i możliwość korzystania z najbardziej popularnego na świecie narzędzia diagnostycznego ADOS-2. ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Narzędzie pozwala lekarzom, aby po 40-60 minutowym badaniu, na podstawie ściśle określonych kryteriów, ocenić zachowanie badanego za pomocą punktów i obliczyć wynik końcowy. Wysoko oceniona rzetelność i wiarygodność polskiej wersji sprawiają, że jest to narzędzie bardzo użyteczne zarówno w badaniach klinicznych jak i naukowych. Stanowi ono już jednak niejako kolejny krok w stawianiu diagnozy przez specjalistów. Pediatrzy wciąż jednak zwracają uwagę, że w obszarze swojej specjalizacji nie posiadają oni prostych narzędzi pozwalających określić ryzyko autyzmu i konieczność skierowania małego pacjenta na dalsze badania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i lekarzy, klient opracował test, wspierający wykrywanie autyzmu u dzieci w wieku 3-6 lat. Test, w formie gry edukacyjnej oparty jest na sztucznej inteligencji, która pozwala na analizę interakcji dziecka z tabletem. Przeprowadzenie testu trwa trwa kilka minut i nie wymaga obecności lekarza specjalisty. Wyniki uzyskiwane są natychmiast wskazując na stopień ryzyka wystąpienia autyzmu u badanego dziecka.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków