Case study / studium przypadku

Analiza rynku dla nowej platformy sprzedażowej (e-commerce) w Polsce

Branża

Nowe technologie

Cele biznesowe

Wprowadzanie na rynek nowego produktu

Metodyka

Analiza danych zastanych, Wywiady rynkowe, Badania klientów, Modele własne

Czas realizacji

4
tygodnie

Wstęp

Rynek sprzedaży internetowej (e-commerce) stale rośnie, a coraz większe rzesze konsumentów przenoszą swoje zakupy do Internetu. Jednocześnie mniejsi sprzedawcy nierzadko trudnią się sprzedażą tych produktów, które intuicyjnie – w ich opinii – „dobrze się sprzedadzą”. Co jednak, gdyby odwrócić perspektywę i zaprojektować taką analizę, która wskaże najbardziej atrakcyjne do sprzedaży kategorie i grupy produktów? Z takim zadaniem zwrócił się do nas jeden z nowych graczy na rynku, który planował wejście na dynamicznie rozwijający się polski rynek e-commerce.

Zakres analizy

Analiza atrakcyjności kategorii produktowych

Analiza atrakcyjności grup docelowych

Analiza potrzeb i oczekiwań sprzedawców na rynku

Komentarz analityka

„Co najlepiej sprzeda się na nowej platformie e-commerce?” – z takim oto pytaniem zwrócił się do nas nasz klient, planując utworzenie nowego portalu łączącego sprzedawców i konsumentów w Internecie. Wstępne dyskusje pozwoliły na wypracowanie listy dodatkowych kwestii, które warunkowały opracowanie dobrej strategii rynkowej:
• Które konkretnie grupy produktowe w ramach szerszych kategorii cechują się wysokim zainteresowaniem nabywców? Które z nich są potencjalnie wysokomarżowe i relatywnie dostępne dla sprzedawców?
• Które grupy produktów cechuje relatywnie niska konkurencyjność ze strony innych platform e-commerce?
• Jakie grupy docelowe będą szczególnie zainteresowane sprzedażą i zakupem wytypowanych produktów?
• W jaki sposób można efektywnie komunikować się z tymi grupami?
• Jaki model biznesowy będzie najbardziej opłacalny z perspektywy optymalizacji planowanego biznesu?
Opracowana przez Quantify analiza rynkowe oparta została o istniejące dane i statystyki rynkowe dotyczące sprzedaży e-commerce w poszczególnych kategoriach produktowych (m.in. Allegro, TradeWatch, bazy firm), wywiady telefoniczne z potencjalnymi uczestnikami platformy oraz eksperckie wywiady rynkowe z przyszłymi sprzedawcami wytypowanych dla portalu produktów.
Analiza kilkuset grup produktowych doprowadziła do zarekomendowania kilku z nich, które cechowały się wysoką atrakcyjnością dla sprzedawców, wysokim zainteresowaniem klientów oraz spójnością tematyczną – umożliwiając równie spójną komunikację nowego portalu. Raport uzupełniony został wskazówkami wobec modelu biznesowego oraz sposobu pozyskiwania sprzedawców i nabywców dla nowej platformy.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków