Case study / studium przypadku

Analiza rynku fitness w Indiach

Branża

Produkty konsumenckie

Cele biznesowe

Wyjście z istniejącym produktem na nowy rynek krajowy

Metodyka

Analiza danych zastanych

Czas realizacji

1
tydzień

Wstęp

Analiza rynku została opracowana na zlecenie polskiego dystrybutora urządzeń dla branży wellness. Projekt miał charakter usługi doradczej i został zrealizowany w ramach projektu Go to Brand. Raport został opracowany w oparciu o analizę dostępnych raportów branżowych oraz przegląd artykułów internetowych i prasowych. Dodatkowo w ramach usługi doradczej przygotowano listę lokalnych dystrybutorów sprzętu dla branży wellness jako potencjalnych partnerów biznesowych dla naszego klienta. Firmy były identyfikowane na podstawie dostępnych baz danych, a finalna lista dla klienta – oprócz danych kontaktowych – zawierała również podstawowe informacje na temat zakresu oferowanych usług, liczby pracowników oraz daty rozpoczęcia swojej działalności.

Zakres analizy

Ocena wielkości rynku

Analiza trendów na rynku

Opracowanie bazy lokalnych dystrybutorów sprzętu SPA i wellness

Komentarz analityka

Wellness to świadome, zmotywowane, ciągłe i holistyczne podejście do ogólnego dobrego samopoczucia obejmujące zdrowie fizyczne, umysłowe, emocjonalne i społeczne. Wellness to dążenie do zrównoważonego, wolnego od chorób, pełnego życia. Zgodnie z tą powyższą definicją do branży wellness zaliczamy 5 głównych segmentów: pielęgnacja urody, porady dietetyczne, fitness, terapie alternatywne i odmładzanie.
Indyjski rynek wellness cechuje się bardzo dużą dynamiką wzrostu oraz potencjałem rozwoju dla całej branży fitness. Dzisiejsza populacja Indii jest stosunkowo młoda, a młodzi ludzie stają się głównym motorem napędowym gospodarki i mają większą świadomość zdrowotną. Szacuje się, że w latach 2015 – 2020 wskaźnik CAGR na rynku wellness osiągnie 12%.
Głównymi czynnikami rozwoju rynku są: wzrost świadomości, inicjatywy rządowe oraz otwarcie rynku na działalność dużych międzynarodowych sieci wellness. W obliczu zagrożeń wynikających z ryzyka chorób cywilizacyjnych, wzrasta znaczenie zdrowego stylu życia. Urbanizacja i bogacenie społeczeństwa stwarzają szanse i potencjał dla intensywnego rozwoju rynku wellness w Indiach.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków