Case study / studium przypadku

Analiza rynku IT w Polsce

Branża

Nowe technologie

Cele biznesowe

Wsparcie sprzedaży

Metodyka

Analiza danych zastanych

Czas realizacji

3
tygodnie

Wstęp

W historii każdej większej firmy przychodzi moment, w którym efektywność podejmowanych dotychczas działań zaczyna maleć, a dalszy rozwój wymaga poszukiwania nowych ścieżek rozwojowych. I choć przez pewien czas wystarcza dobra intuicja zarządu, to przy rosnącej konkurencji i zmieniających się oczekiwaniach klientów warto skorzystać z badań i analiz rynku. Na zlecenie naszego klienta – jednej z największych firm IT w Polsce – opracowaliśmy właśnie taką, dedykowaną analizę rynku, której zadaniem było wspieranie strategicznych decyzji o dalszych kierunkach rozwoju firmy.

Zakres analizy

Analiza strategiczna obszarów działania firmy

Analiza rynku outsourcingu IT w Polsce

Analiza rynku RPA w Polsce

Analiza rynku AI w Polsce

Komentarz analityka

Na polskim rynku istnieje szereg ogólnodostępnych raportów – jak choćby jeden z najpopularniejszych, coroczny raport Computerworld Top200 – które za mniejszą lub większą opłatą pozwalają na dokładne zapoznanie się ze strukturą i aktualnymi trendami na rynku IT w Polsce.
Niekiedy jednak takie raporty – pomimo całej swojej rzetelności i szczegółowości – stają się zbyt ogólne w odniesieniu do decyzji rozwojowych podejmowanych w konkretnej firmie IT. Niezbędne staje się wtedy pogłębienie interesujących firmę segmentów rynkowych, poszerzona analiza oferowanych przez konkurencję rozwiązań i wartości, jak również ewaluacja potrzeb, oczekiwań i preferencji potencjalnych klientów biznesowych. Pozyskanie takich właśnie informacji pozwala następnie firmie analitycznej w sposób trafny odnieść się do strategicznych planów firmy.
Zakres przeprowadzonej analizy obejmował w szczególności analizę oferty konkurentów w określonych segmentach rynkowych, segmentację graczy rynkowych, jak również identyfikację szans rynkowych i zagrożeń z perspektywy rozwoju nowych usług.
W rezultacie przeprowadzonej analizy nasz klient otrzymał dane rynkowe poprzedzone szczegółową analizą strategiczną. Objęła ona miejsce rozważanych ścieżek rozwojowych na tle obecnego portfolio firmy, ramy strategii rynkowej, jak również proponowane – w sytuacji wejścia w określony segment – dalsze działania analityczne.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków