Case study / studium przypadku

Analiza rynku nowoczesnych technologii finansowych (fintech) w Polsce

Branża

Sektor publiczny

Cele biznesowe

Pogłębienie wiedzy o rynku

Metodyka

Analiza danych zastanych

Czas realizacji

5
tygodni

Wstęp

Od 2016 roku Quantify regularnie wspiera jeden z największych kongresów gospodarczych w regionie – Impact CEE – w zakresie realizacji wydarzenia pod nazwą Edu Hackathon. Celem każdego z edukacyjnych hackathonów jest wypracowanie koncepcji ścieżki nauczania w obszarze, który jest aktualnym przedmiotem kongresu. Ponieważ tematem pierwszego z kongresów były nowoczesne technologie finansowe – tak zwany „fintech” – to także wokół tego tematu skupiony był pierwszy z hackathonowych warsztatów.

Zakres analizy

Opracowanie analizy rynku fintech w Polsce i Europie

Rekrutacja przedstawicieli administracji publicznej, naukowców i biznesu do hackathonu

Moderowanie kilkugodzinnego warsztatu hackathonowego

Prezentacja wyników pracy grup eksperckich podczas drugiego dnia kongresu

Przygotowanie finalnego raportu zawierającego rekomendacje wobec programu nauczania

Komentarz analityka

Hackathon to formuła stworzona z myślą o szybkim tworzeniu oprogramowania, a intensywne warsztaty mają każdorazowo ściśle określony cel. Idea hackathonu przenoszona jest w inne konteksty jako skuteczna metoda kreatywnego rozwiązywania problemów przez interdyscyplinarne zespoły zgromadzone w jednym miejscu i czasie.
Celem Edu Hackathonu podczas kongresu Impact CEE było wypracowanie ścieżki nauczania w obszarze fintech, która umożliwi uzyskanie kompetencji odpowiadających potrzebom dynamicznie rozwijającej się branży. Przebieg hackathonu oparto o podejście Design Thinking, wykorzystywane między innymi do tworzenia programów nauczania na Uniwersytecie Stanforda. Design Thinking to metoda kreatywnego rozwiązywania problemów dzięki współpracy i połączeniu perspektyw przedstawicieli różnych branż i funkcji.
Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli 4 sektorów – duże korporacje, w tym banki; startupy rozwijające produkty z obszaru fintech; jednostki administracyjne związane ze szkolnictwem wyższym i innowacyjnością; kadra akademicka prowadząca kursy pokrewne dla branży fintech.
W ciągu pierwszego dnia kongresu interdyscyplinarne zespoły wypracowały 3 odmienne koncepcje ścieżek nauczania, które przedstawione zostały drugiego dnia wydarzenia. Należały do nich:
1. Stworzenie ekosystemu fintechowego opartego na niezależnej platformie łączącej podmioty biznesowe z uczelniami.
2. Wpisanie obszaru fintech w pokrewne kierunki studiów – IT, finanse, prawo – na zasadzie specjalizacji.
3. Zorganizowanie 3-miesięcznego „boot-campu” fintechowego na zasadach komercyjnej szkoły letniej.
Wypracowane rozwiązania opisano w raporcie, który udostępniono zainteresowanym interesariuszom.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków