Case study / studium przypadku

Analiza rynku saun ogrodowych w Polsce

Branża

Budownictwo i nieruchomości

Cele biznesowe

Wprowadzanie na rynek nowego produktu

Metodyka

Analiza danych zastanych, Wywiady rynkowe, Badania klientów, Modele własne

Czas realizacji

8
tygodni

Wstęp

Niekiedy szansa na dalszy rozwój firmy dostrzeżona zostaje poza jej aktualnym obszarem działalności. Tak było również w przypadku naszego klienta – średniej wielkości firmy budowlanej – który podjął decyzję o wejściu na rynek saun ogrodowych. O ile jednak w nowym segmencie działalności można było wykorzystać zbliżone kompetencje techniczne, o tyle nasz klient nie posiadał rozbudowanej wiedzy na temat samego rynku saun. Z zadaniem pozyskania takich informacji – a w konsekwencji opracowania pełnej strategii rynkowej – klient zwrócił się zatem do naszej agencji.

Zakres analizy

Charakterystyka rynku

Analiza produktowa

Analiza cenowa

Badania B2C

Badania B2B

Trendy w krajach zachodnich

Komentarz analityka

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to złożone zagadnienie, którego właściwe przeprowadzenie wymaga uwzględnienia 3 perspektyw – rynku, konkurencji i klientów.
W odpowiedzi na postawione wyzwanie biznesowe wykonana została szeroko zakrojona charakterystyka rynku, profilowanie konkurencji i potencjalnych odbiorców – prowadząc do przedstawienia spółce rekomendacji strategicznych w zakresie decyzji o wejściu na rynek, jak również ramowych wytycznych wobec efektywnej strategii marketingowo-sprzedażowej. Ta ostatnia objęła szereg kluczowych kwestii, wśród których znalazły się: wskazanie atrakcyjnych grup docelowych, określenie kształtu i charakterystyk saun ogrodowych preferowanych przez każdą z tych grup, ich wrażliwość cenową oraz optymalne podejście marketingowe. Raport wskazywał też na potencjalne lokalizacje zakładu produkcyjnego, które byłyby optymalne z punktu widzenia kosztów pracy i logistyki.
Projekt zakończony został warsztatem strategicznym z zarządem spółki i menedżerami odpowiedzialnymi za uruchomienie nowego segmentu biznesowego. Wypracowane rekomendacje pozwoliły naszemu klientowi na podjęcie finalnej decyzji o wejściu w nowy segment rynkowy, uniknięcie produktu o nietrafionych charakterystykach, jak również na dopasowanie cen i komunikacji do oczekiwań przyszłych odbiorców.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków