Case study / studium przypadku

Analiza rynku startupów z obszaru sztucznej inteligencji (AI)

Branża

Nowe technologie

Cele biznesowe

Wprowadzanie na rynek nowego produktu

Metodyka

Analiza danych zastanych, Wywiady rynkowe, Badania klientów, Modele własne

Czas realizacji

4
tygodnie

Wstęp

Gdzie szukać inspiracji dla rozwoju nowych produktów? To pytanie stało się punktem wyjścia dla interesującego projektu realizowanego dla naszego klienta z branży IT, który planował rozwój oferty w obszarze sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI). O ile bowiem własne intuicje zarządów nierzadko prowadzą do tworzenia atrakcyjnych produktów i usług, o tyle rzetelny przegląd najnowszych rozwiązań na rynku zawsze tę intuicję wspiera. Takie właśnie – analityczne – podejście pozwala natomiast na zoptymalizowanie procesu rozwoju nowych produktów w firmie IT.

Zakres analizy

Identyfikacja top 100 startupów AI

Analiza oferty startupów i popytu na ich ofertę

Analiza kompetencji niezbędnych do rozwoju oferty AI

Komentarz analityka

Analiza rozpoczęta została od zidentyfikowania 100 najważniejszych startupów działających w obszarze sztucznej inteligencji. Takie startupy działają przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zarówno poziom kompetencji technologicznych, jak również możliwe do pozyskania dofinansowania na rozwój – należą do najwyższych na świecie.
Dla wytypowanych startupów dokonano szczegółowej analizy oferty, dokonując jej typologii według branży – do której aplikowane są algorytmy sztucznej inteligencji – jak też według funkcji lub technologii wspieranej algorytmami AI. I chociaż już taka prosta typologia pozwalałaby na wyznaczenie kierunków rozwoju oferty naszego klienta, to raport był dalej poszerzany o pogłębioną analizę obszarów tematycznych, problemów biznesowych i rozwiązań proponowanych przez startupy.
Rozwój nowej oferty wymaga jednak określonych kompetencji technologicznych. Dlatego ­też wykonana analiza zakończona została podsumowaniem najważniejszych grup kompetencji – i odpowiadających im stanowisk – które nasz klient powinien zapewnić celem zapewnienia płynnej pracy nad rozwojem nowego, wymagającego obszaru biznesowego.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków