Case study / studium przypadku

Analiza wpływu kongresu Impact CEE na rozwój miasta Krakowa

Branża

Sektor publiczny

Cele biznesowe

Poszukiwanie inwestora

Metodyka

Analiza danych zastanych

Czas realizacji

3
tygodnie

Wstęp

Kongres Impact CEE stanowi – obok Forum Ekonomicznego w Krynicy – najważniejsze wydarzenie o charakterze gospodarczym w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po zrealizowanym z sukcesem kongresie należało jeszcze podsumować jego kluczowe elementy i przedstawić je w formie syntetycznego opracowania. Takiego, które pozwoliłoby decydentom z Urzędu Miasta Krakowa na ocenę aktualnego i przyszłego potencjału oraz wpływu kongresu na miasto. Zadanie to zostało zlecone naszej agencji.

Zakres analizy

Podsumowanie kongresu Impact CEE w Krakowie

Ocena strategicznego charakteru kongresu dla miasta, województwa i regionu

Ocena korzyści ekonomicznych, biznesowych i wizerunkowych

Komentarz analityka

Impact CEE to wydarzenie poświęcone wpływowi nowoczesnych technologii na rozwój gospodarki. Siła kongresu wynika z synergii 4 kluczowych grup odpowiedzialnych za innowacyjny rozwój gospodarczy – największych firm, startupów, administracji publicznej i środowiska akademickiego. Pierwsza edycja kongresu okazała się olbrzymim sukcesem. Wydarzenie nie tylko przyciągnęło 150 mówców – przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz członków polskiego rządu – ale również zgromadziło publiczność porównywalną z organizowanym od wielu lat Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ustalono, że kongres Impact CEE jest wydarzeniem o strategicznym charakterze dla miasta, województwa i regionu, a jego kolejne edycje stanowią szansę na strategiczne pozycjonowanie Krakowa jako ważnego ośrodka innowacji na mapie Polski i świata. Ten strategiczny charakter wyraża się przede wszystkim w realizacji celów strategicznych zaangażowanych jednostek samorządu terytorialnego, w międzynarodowym charakterze wydarzenia, jak również w pozycjonowaniu Krakowa jako centrum polskiej innowacyjności – to tu bowiem rząd oraz biznes ogłaszają swoje najważniejsze plany związane z sektorem innowacji. Impact CEE to także wydarzenie, które przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, biznesowe i wizerunkowe. Ekonomiczne – dla lokalnego biznesu, biznesowe – wspierając sieciowanie lokalnego systemu innowacyjnego, a wizerunkowe – wywierając pozytywny wpływ na branding Krakowa jako miasta goszczącego pierwszą edycję kongresu.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków