ARKET Badania Rynku

Miałam przyjemność współpracy z Quantify podczas realizacji analizy rynku o charakterze Market Due Diligence / Commercial Due Diligence na przełomie roku 2016 i 2017. Analiza rynku objęła poniższe obszary: 1. Wielkość i wartość rynku. 2. Trendy, drivery i bariery rozwoju rynku. 3. Analiza konkurencji, istniejących rozwiązań i analiza SWOT. 4. Segmentacja i profilowanie grup docelowych na rynku. 5. Ramy strategii go-to-market, kluczowe czynniki sukcesu i ryzyka rynkowe. 6. Ocena prognoz przychodowych przedstawianych przez spółkę będącą przedmiotem planowanej inwestycji. Analiza rynku wykonana została w ciągu 5 tygodni. Na potrzeby wykonania analizy agencja Quantify przeprowadziła analizę danych zastanych, wywiady rynkowe oraz badania z potencjalnymi odbiorcami rozwiązania, jak również opracowała własne modele rynkowe. Praca została przyjęta bez zarzutu przeze mnie oraz klienta na rzecz którego pracowaliśmy. Jedną z zalet współpracy była doskonała komunikacja w trakcie realizacji projektu i pro-aktywność dostawcy. Quantify reprezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy specjalistycznej z wyżej wymienionego tematu i mam nadzieję na kolejne tego typu współprace w przyszłości. Mogę zarekomendować Quantify jako rzetelnego wykonawcę analiz rynku o charakterze Market Due Diligence / Commercial Due Diligence.
Właściciel
ARKET Badania Rynku