Badania internetowe (CAWI)

Badania internetowe (CAWI) to najpopularniejsza technika badań konsumenckich (B2C). W Polsce co roku realizowanych jest ponad 6 mln ankiet internetowych. O ich popularności stanowi relatywnie niski koszt i krótki czas realizacji, co - w połączeniu z rzetelnością gwarantowaną odpowiednią organizacją projektu - pozwala na sprawną realizację projektów badawczych.

Kontakt

Karolina Rożniatowska | cawi@quantify.pl | 603 855 719

 

Kogo badamy?

Badania konsumenckie realizowane techniką CAWI pozwalają na realizację 2 typów badań:

 1. Badania reprezentatywne (próba n=1000 Polaków 18+).
 2. Badania grup docelowych (np. konsumenci określonej kategorii, kobiety z dużych miast, studenci z województwa mazowieckiego).

Co badamy?

Badania internetowe (CAWI) pozwalają na prowadzenie szerokiego wachlarza badań, a do ich najpopularniejszych tematów należą:

 • Badania marketingowe (produktów, opakowań, ceny, kanałów dystrybucji, komunikacji)
 • Badania potrzeb i oczekiwań konsumentów
 • Badania zachowań konsumenckich
 • Badania świadomości i wizerunku marki
 • Badania segmentacyjne

Wyniki badań wspierają wprowadzanie na rynek nowych produktów, jak również optymalizację strategii marketingowo-sprzedażowej dla produktów już obecnych na rynku.

Jak badamy?

Badania prowadzimy we współpracy z naszym partnerskim panelem konsumenckim (Polski Panel Narodowy), który cechuje wysoka rzetelność gwarantowana poprzez:

 • Odpowiednią rekrutację panelistów (każdy uczestnik panelu jest weryfikowany telefonicznie)
 • Odpowiednią kontrolę jakości odpowiedzi (tzw. „lie score”, czyli wskaźnik oceniający jakość i spójność odpowiedzi badanych)
 • Ograniczenie liczby ankiet per respondent w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym (wspierające równy rozkład badań pomiędzy respondentów i utrzymywanie ich uwagi)

Polski Panel Narodowy należy do Europejskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (ESOMAR).

Co możemy dla Państwa zrobić?

Naszych klientów wspieramy w całym procesie realizacji badań:

 1. Bezpłatna konsultacja procesu badawczego (zdefiniowanie problemu badawczego, dobór próby).
 2. Opracowanie kwestionariusza do badań.
 3. Zaprogramowanie kwestionariusza do wersji elektronicznej.
 4. Realizacja ankiet internetowych techniką CAWI.
 5. Analiza i raportowanie wyników.

Nasi klienci otrzymują raport PowerPoint, zestawienia tabelaryczne i surowe wyniki badań.

W razie potrzeby współpracujemy także w wybranych obszarach procesu badawczego (np. wyłącznie realizacja ankiet internetowych, gdy klient posiada już gotowy kwestionariusz).

Dowiedz się więcej!

Karolina Rożniatowska

cawi@quantify.pl

+48 603 855 719

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków