Bariery rynkowe – czyli o czym pamiętać, decydując się na inwestycję

Rynek rośnie, konkurencja jest ograniczona, a trendy rynkowe Ci sprzyjają? Planując inwestycję, nie zapominaj o ostatniej przeszkodzie na drodze do odniesienia pełnego sukcesu rynkowego. To tak zwane bariery rynkowe. Czym są i jak sobie z nimi radzić? O tym w poniższym artykule.

Każdy rynek podlega dwóm przeciwstawnym siłom, które toczą nieustanną walkę o jego przyszły stan, wielkość i marżowość. Po jednej stronie znajdują się czynniki rozwoju rynku (tak zwane drivery), a po drugiej – bariery rynkowe. Uważaj, bo te ostatnie mogą być nie do przezwyciężenia. I choć zazwyczaj można im w prosty sposób zaradzić, to zawsze warto je znać i z góry zaplanować środki zaradcze. A jak to wygląda w praktyce?

Bariery rynkowe dzielimy na 3 odrębne grupy, których nazwy związane są z etapem inwestycji:

 • Bariery wejścia na rynek
 • Bariery operowania na rynku
 • Bariery wyjścia z rynku

Ich znajomość jest niezbędnym elementem analizy strategicznej wykonywanej na potrzeby inwestycji.

Bariery wejścia na rynek

Do najważniejszych barier wejścia na rynek zalicza się poniższe:

 • Brak know-how – oznaczający wysoki poziom zaawansowania technologicznego rynku przy jednoczesnym braku odpowiednich środków finansowych lub braku dostępu do właściwie wykwalifikowanych pracowników, które umożliwiłyby nabycie lub rozwój wiedzy technicznej
 • Ograniczone możliwości rozwoju produktów – związane z obecnymi już na rynku patentami, wymogami ze strony państwa lub wymaganymi licencjami i certyfikatami
 • Brak dostępu do kanałów dystrybucyjnych – celem sprzedaży
 • Brak możliwości konkurowania cenowego – co może być związane z istnieniem od dawna obecnych na rynku graczy, którzy wykorzystują tak zwane „korzyści skali”

Im niższe bariery wejścia na rynek, tym większej konkurencji należy oczekiwać. Do branż o najwyższych barierach wejścia zalicza się między innymi lotnictwo, przemysł kosmiczny i produkcję leków na raka.

Bariery operowania na rynku

Bariery operowanie na rynku mogą być związane z dowolną funkcją biznesową czy obszarem działania przedsiębiorstwa. Popularną metodą analizy barier i ryzyk rynkowych jest PESTLE, która wskazuje na 6 rodzajów barier:

 • Polityczne (ang. Political) – polityka państwa lub władz lokalnych
 • Ekonomiczne (ang. Economic) – sytuacja ekonomiczna kraju lub klientów
 • Społeczne (ang. Social) – bariery związane z potrzebami i preferencjami klientów
 • Technologiczne (ang. Technological) – bariery wynikające z zaplecza technologicznego
 • Prawne (ang. Legal) – bariery wynikające z istniejących regulacji prawnych
 • Środowiskowe (ang. Environmental) – bariery związane z tematyką ochrony środowiska

Ważnym obszarem barier operowania na rynku są także bariery konkurencyjne, których identyfikację umożliwia analiza SWOT – w szczególności w zakresie słabych stron (Weaknesses) i zagrożeń ze strony konkurencji (Threats). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie SWOT, przeczytaj nasz artykuł.

Bariery wyjścia z rynku

Bariery wyjścia dotyczą sytuacji, w której firma planuje opuszczenie danego rynku, ale działanie takie jest utrudnione. Przyczynami decyzji o wyjściu z rynku może być na przykład niespełnienie założonych celów finansowych, obniżająca się zyskowność lub chęć sprzedaży uprzednio zakupionego startupu.

Do przykładowych barier wyjścia należą w szczególności:

 • Brak kupca zainteresowanego zakupem firmy lub posiadanych przez nią aktywów
 • Potrzeba zwrotu dofinansowania lub ulg podatkowych w przypadku opuszczenia rynku
 • Wysokie koszty zamknięcia posiadanego zakładu produkcyjnego – w szczególności, jeżeli wymagałoby to usunięcia istniejących „śladów ekologicznych”

Podsumowując, bariery wyjścia z rynku związane są z brakiem możliwości sprzedaży firmy lub kosztami zamknięcia działalności przewyższającymi potencjalne przychody z realizacji takiego działania. Więcej o tym rodzaju barier przeczytać można na portalu Investopedia:

https://www.investopedia.com/terms/b/barriers-to-exit.asp

W jaki sposób identyfikować bariery rynkowe?

Eksploracja barier rynkowych najczęściej stanowi rezultat analizy rynku wykonywanej na potrzeby planowanej inwestycji. W uzupełnieniu do nasuwających się wyzwań, identyfikacja takich barier może być wspomagana wspomnianymi powyżej analizami PESTLE lub SWOT.

Jak radzić sobie z istniejącymi barierami rynkowymi?

Opisaliśmy już najważniejsze rodzaje barier rynkowych, jak również wskazówki co do ich identyfikacji. Pozostało nam jedno istotne pytanie – jak radzić sobie z barierami?

Istnieją tutaj 2 sposoby:

 • Po pierwsze, znając już bariery rynkowe należy ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz poziom negatywnego wpływu na biznes; dla najważniejszych z nich należy zaplanować środki zaradcze
 • Po drugie, okazać się jednak może, że najsilniejsze bariery są niemożliwe do przezwyciężenia, a w takim wypadku należy zrezygnować z planowanego przedsięwzięcia biznesowego Przede wszystkim natomiast: należy posiadać świadomość istnienia barier.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, dowiedz się więcej o innych obszarach analizy atrakcyjności rynku: szacowaniu wielkości rynku oraz analizie konkurencji.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków