Besspol sp. j.

Podczas pracy nad nową strategią rozwoju, zarząd firmy Besspol podjął decyzję o przekazaniu analizy rynku zewnętrznej firmie konsultingowej. Nasz wybór padł na Quantify, która specjalizuje się w tworzeniu opracowań rynkowych wspierających decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Quantify, już na etapie opracowania oferty, wykazała się dużym profesjonalizmem, dążąc do dokładnego zrozumienia naszych potrzeb i celów biznesowych. W efekcie naszej współpracy zespół Quantify przygotował raport, którego głównym celem była ocena atrakcyjności rynku recyklingu i compoundingu tworzyw sztucznych oraz wskazanie istniejących barier wejścia i operowania na tych rynkach. Szczegółowy zakres analizy obejmował: oszacowanie wielkości rynku; omówienie przepisów, wymaganych zezwoleń, licencji i certyfikatów; identyfikację i charakterystykę najważniejszych graczy na rynku recyklingu i compoundingu; charakterystykę wydarzeń branżowych; opracowanie listy potencjalnych klientów na tworzywa modyfikowane metodą compoundingu. Ważnym i cennym elementem raportu były informacje uzyskane na podstawie eksperckich wywiadów z głównymi graczami i ekspertami na rynku. Dzięki temu, przed podjęciem strategicznych decyzji inwestycyjnych, uzyskaliśmy pełną ocenę potencjału rynku wraz ze szczególnym uwzględnieniem możliwego ryzyka i barier rynkowych. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Quantify jako rzetelnego, profesjonalnego i sprawdzonego partnera do realizacji analiz rynku.
Współwłaściciel
Magdalena Bess-Łoś