Boom Tech Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzamy, że firma Quantify wykonała dla Boom Tech Sp. z o.o. analizę rynku na potrzeby dofinansowania w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie. Analiza wykonana została dla MyEventeo – innowacyjnej mobilnej aplikacji biletowej połączonej z serwisem społecznościowym. Zakres analizy objął poniższe zagadnienia: 1) Analiza rynków, na które produkt może zostać skierowany. 2) Przegląd podobnych rozwiązań istniejących na rynku i analiza konkurencji. 3) Analiza kluczowych czynników sukcesu. 4) Analiza potencjalnych klientów. 5) Podejście do stworzenia strategii wejścia na rynek, analiza SWOT. 6) Identyfikacja i ocena rynkowych czynników ryzyka. 7) Analiza kanałów marketingowych stosowanych przez konkurencję. 8) Wskazanie obszarów do dalszej analizy z punktu widzenia wejścia na rynek. 9) Przeprowadzenie n=1000 ankiet na reprezentatywnej próbie Polaków 18+. W wyniku prac agencji otrzymaliśmy rozbudowany raport, który szczegółowo odpowiadał na postawione zagadnienia. Możemy zarekomendować Quantify jako ekspercki butik każdemu startupowi, który pozyskuje finansowanie na dalszy rozwój.
Prezes Zarządu
Boom Tech Sp. z o.o.