Sektor opieki zdrowotnej

Dla kogo?

Sektor opieki zdrowotnej obejmuje producentów leków (Rx, OTC), dermokosmetyków i sprzętu medycznego.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje realizację badań z najważniejszymi interesariuszami na rynku, do których należą:

  • Lekarze kilkudziesięciu specjalizacji
  • Pielęgniarki i położne
  • Pacjenci w poszczególnych obszarach terapii
  • Apteki, farmaceuci i technicy farmacji
  • Szpitale, dyrektorzy szpitali, dyrektorzy finansowi i ordynatorzy
  • Liderzy opinii

Doświadczenie i zasoby

Na potrzeby realizacji badań dla sektora opieki zdrowotnej korzystamy z partnerskich zasobów realizacyjnych, pozwalających na prowadzenie badań marketingowych ze wskazanymi wyżej interesariuszami. Od strony merytorycznej za projekty odpowiadają pracownicy z 10-letnim doświadczeniem w realizacji badań dla branży farmaceutycznej i medycznej.