Ile kosztuje analiza rynku, czyli co wpływa na cenę projektu?

„Dzień dobry, ile kosztuje u Państwa analiza rynku?” – to chyba jedno z najczęstszych pytań, które zadają nam nasi potencjalni klienci podczas pierwszego kontaktu. I słusznie! Trudno jednak znaleźć na rynku agencję badawczą, która odpowie na to pytanie inaczej niż „to zależy”. To prawda, ale… od czego? O tym w poniższym artykule.

Przedział cenowy dla usług analiz rynkowych – w który wpada najpewniej, nie bójmy się strzelić, około 90% wycenianych na rynku projektów – to od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych netto. Rozpiętość cen jest jednak wysoka, ponieważ finalny koszt zależy od kilku ważnych czynników. Jakie to czynniki?

5 czynników, od których zależy cena analizy rynku

Koszt analizy rynku zależy zatem od 5 najważniejszych kwestii:
  • Cele biznesowe, z którymi związane jest zamówienie analizy rynku
  • Rynek lub produkt, który ma być przedmiotem analizy
  • Grupy docelowe, do których kierowany jest produkt naszego klienta
  • Zakres informacji, które ma obejmować końcowy raport analityczny
  • Zakres geograficzny, którego dotyczy prowadzona analiza

Niektóre z powyższych czynników – jak zakres geograficzny – wydają się bardziej intuicyjne, pozostałe nieco mniej, natomiast wszystkie z nich mają istotny wpływ na cenę podaną przez firmę analityczną. Przyjrzyjmy się zatem każdemu z nich i po kolei sprawdźmy, jak wpływają one na cenę projektu.

Cele biznesowe, czyli po co nam analiza rynku?

Na pierwszy rzut oka cele biznesowe wydają się nieco „naciąganym” czynnikiem cenowym – analiza to przecież analiza – ale kwestia ta staje się nieco bardziej klarowna, gdy przyjrzymy bliżej z jak różnymi nakładami pracy związane jest realizowanie analiz odpowiadających na różne potrzeby biznesowe.

Wyobraźmy sobie 3 scenariusze, w których analiza prowadzona jest w celu:
  • Po pierwsze, wprowadzenia na rynek nowego produktu
  • Po drugie, rozwoju sprzedaży
  • Po trzecie, opracowania biznesplanu do wniosku kredytowego

W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z ważną decyzją strategiczną, która wymaga zarówno szerokich dyskusji z zarządem i działem rozwoju, jak również zapewnienia, że każdy możliwy kierunek analizy – szczegółowa charakterystyka rynku i istniejących barier, pogłębiona analiza konkurencji, jak również segmentacja i analiza potrzeb czy preferencji przyszłych nabywców – został wyczerpany, tak by rzetelnie można było odpowiedzieć na 2 pytania: czy wprowadzać na rynek nowy produkt oraz jak zbudować strategię rynkową, by odnieść sukces.

Drugi przypadek – związany z rozwojem sprzedaży – to zagadnienie równie istotne, wymagające jednak nieco mniejszych nakładów analitycznych. Wystarczy tu „zaledwie” dokonanie priorytetyzacji możliwych kierunków rozwoju sprzedaży (krajów, grup docelowych), ich opis i budowa ewentualnej bazy handlowej na potrzeby kontaktów sprzedażowych.

Wreszcie, w trzecim przypadku – gdy mamy opracować biznesplan na potrzeby wniosku kredytowego – jesteśmy postawieni przed celem, jakim jest spełnienie formalnego kryterium. Rzetelne, ale nadal – ograniczone do kilku standardowych, wręcz podręcznikowych elementów takiego opracowania.

Podsumowując, dlaczego zatem cele biznesowe są tak istotnym czynnikiem wpływającym na wycenę analiz rynkowych? Ponieważ w największym stopniu wyznaczają one zakres i głębokość analizy, jak też określają, na ile możemy tutaj korzystać z „podręcznikowych” formatów analitycznych, a na ile musimy je wypracować pod konkretny „kejs biznesowy” naszego klienta – nierzadko w toku dedykowanych warsztatów z zarządem.

Rynek produktowy, czyli skąd wziąć dane do analizy rynku?

Dlaczego natomiast czynnikiem wpływającym na cenę jest analizowany rynek produktowy? Wyznacza on bowiem dostępność informacji o rynku i jego charakterystyce. Wyobraźmy sobie dwie następujące sytuacje – w pierwszej z nich dokonać mamy analizy rynku nawozów, kategorii dobrze raportowanej przez Główny Urząd Statystyczny ze względu na jej strategiczny charakter dla państwa. Prosta sprawa. W drugim przypadku mamy jednak przeanalizować rynek usług lakierowania proszkowego, dla których danych nie raportuje ani GUS, ani nie istnieją raporty rynkowe, a branżowe bazy firm nie wyróżniają nawet takiego rodzaju podmiotów na rynku.

Analizowany rynek produktowy ma zatem wpływ na cenę projektu, ponieważ od jego definicji zależy poziom dostępności danych rynkowych. Jeżeli ich nie ma, wtedy trzeba je samodzielnie wytworzyć, co generuje dodatkowe koszty po stronie firmy analitycznej.

Grupy docelowe, czyli kogo powinniśmy przebadać?

Nierzadko na potrzeby opracowania analizy rynkowej niezbędne staje się przebadanie potencjalnych klientów. Celem takiego działania jest ich posegmentowanie, pozyskanie informacji o ich potrzebach lub preferencjach czy też wsparcie oszacowań wielkości rynku.

Niezależnie od celu, zdecydowanie łatwiej przebadać jest klientów indywidualnych niż biznesowych. Wśród tych ostatnich łatwiej też dotrzeć jest do specjalistów niż menedżerów, a mniejszych nakładów wymaga zbadanie firm małych względem dużych. Znacznie większą trudność sprawia też dotarcie do klientów na rynkach niszowych. Łatwość dotarcia do badanych przekłada się z kolei na koszty, co wpływa na cenę analizy rynku.

Zakres informacji, czyli czego chcemy się dowiedzieć?

Intuicyjnie zrozumiałym czynnikiem jest zakres analizy rynku. I choć wynika on pośrednio z opisanych wcześniej celów biznesowych, to nasi klienci nierzadko definiują specyficzne obszary, w których chcą pozyskać dodatkową wiedzę rynkową.

Ogółem, analizy rynkowe mogą obejmować 3 obszary: charakterystykę rynku, analizę konkurencji oraz analizę klientów. Im więcej z tych obszarów – i na im większym poziomie szczegółowości – ma zawrzeć analiza rynku, tym wyższych nakładów wymaga ich pozyskanie, co podnosi cenę opracowania.

Zakres geograficzny, czyli jakiego obszaru dotyczy analiza?

Im szerszy zakres geograficzny, tym droższej analizy rynku można się spodziewać. Wyższych nakładów czasowych wymaga bowiem przykładowo analiza wszystkich krajów Unii Europejskiej niż samej Polski. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że cena analizy rynku rośnie również wraz z poziomem szczegółowości, z jakim podchodzi się do analizy określonego obszaru. Można się zatem spodziewać wyższego kosztu w sytuacji, w której będziemy oczekiwać rozbicia analizy rynku polskiego osobno na poszczególne województwa.

Jak widać, wycena projektów analitycznych nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego warto przekazać agencji jak najwięcej niezbędnych informacji i docenić te, które na ich wyceny zakładają trochę czasu. Wynika to bowiem z doświadczenia i jest pozytywnym wskaźnikiem z punktu widzenia otrzymania dobrej, rzetelnej analizy, która odpowie na nasze biznesowe potrzeby.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków