Commercial Due Diligence, czyli analiza rynku w sektorze innowacyjnym

Due diligence (ang. należyta staranność) to pojęcie oznaczające zestaw przekrojowych badań i analiz wykonywanych na potrzeby planowanych transakcji kapitałowych. W sektorze innowacyjnym jest ono ściśle związane z inwestowaniem w startupy przez fundusze VC lub aniołów biznesu, a polega na analizie technicznej, prawnej, rynkowej i finansowej startupu. Czym zatem jest Commercial Due Diligence i w jaki sposób wspiera ocenę potencjału na komercjalizację innowacyjnego rozwiązania? O tym poniżej.

Ale zanim przejdziemy do sedna, wymieńmy pokrótce najważniejsze obszary analizy, na które zwracają swoją uwagę inwestorzy planujący dokonanie zakupu udziałów w dobrze rokującym startupie:

 • Analiza prawna – obejmująca analizę wymogów prawnych oraz tych związanych z patentami lub certyfikatami niezbędnymi do wprowadzenia innowacyjnej technologii na rynek
 • Analiza techniczna – pozwalająca na ocenę wykonalności technicznej prezentowanego przez startup pomysłu lub wczesnej koncepcji technicznej innowacyjnego produktu
 • Analiza rynkowa – czyli nasze Commercial Due Diligence, oceniająca potencjał komercjalizacji rozwiązania, czyli – prostszymi słowami – szansę na odniesienie sukcesu rynkowego
 • Analiza finansowa – czyli weryfikacja projekcji finansowych przedstawianych inwestorowi – zazwyczaj w bardzo optymistycznej formie – przez startup poszukujący finansowania

Podsumowując, analiza prawna ocenia możliwość rozwoju innowacyjnego produktu w ogóle. Analiza techniczna skupia się na kosztach produkcji, a analiza rynkowa – na możliwych do uzyskania na danym rynku przychodach. Analiza finansowa spina te 2 perspektywy – kosztową i przychodową – wskazując na potencjalne zyski z inwestycji w dany startup.

No dobrze, ale czym jest Commercial Due Diligence?

Commercial Due Diligence (w skrócie: CDD) to charakterystyczny rodzaj analizy rynkowej, której celem jest ocena potencjału na komercjalizację innowacyjnego rozwiązania. Odpowiada ona między innymi na poniższe pytania:

 • Jak duży jest rynek na innowacyjne rozwiązanie – i czy jest ono skalowalne?
 • Jaka konkurencja – bezpośrednio i pośrednio – działa już na rynku?
 • Na jakie bariery rynkowe może natrafić innowacyjny produkt?
 • Jak podejść do przygotowania strategii rynkowej?
 • Jakie grupy klientów na rynku są atrakcyjne?
 • Jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania klientów?
 • Jakiego przychodu można się spodziewać, biorąc pod uwagę atrakcyjność rynku i obecną na nim konkurencję? Na ile takie przewidywania są spójne z projekcjami finansowymi startupu?

Jakie obszary obejmuje analiza rynku typu Commercial Due Diligence?

Jako firma badań i analiz rynku oferująca swoje usługi dla sektora innowacyjnego, w toku wykonanych projektów wypracowaliśmy zakres analizy typu Commercial Due Diligence, która spełnia oczekiwania większości inwestorów. Obejmuje ona 3 obszary:

 1. Rynek – jego potencjał, wielkość, segmenty, trendy i bariery rynkowe.
 2. Konkurencja – główni gracze, ich oferta rynkowa oraz pozycja startupu na tle konkurencji.
 3. Klienci – atrakcyjne grupy docelowe, ich potrzeby i preferencje, listy potencjalnych klientów.

Pozyskanie powyższych informacji pozwala na ocenę zasadności rynkowej dla planowanej inwestycji, opracowanie ram strategii wejścia na rynek oraz weryfikację projekcji finansowych przedstawionych przez startup. O due diligence jako metodzie oceny okazji inwestycyjnych można dowiedzieć się więcej również z naszej prezentacji przygotowanej dla sektora chemii budowlanej:

Kto odpowiada za zamówienie analizy Commercial Due Diligence?

Opisane analizy zwyczajowo zamawiane są przez inwestora, czyli fundusz VC lub – chociaż rzadziej – anioła biznesu. To inwestor – jako podmiot ryzykujący środki finansowe – przeznacza niewielką ich część na weryfikację potencjału rynkowego startupu. Zlecając wykonanie takiej analizy zewnętrznej firmie doradczej, inwestor wymaga jednak od startupu współpracy z analitykami rynku.

Biorąc to pod uwagę, jako inwestor, warto skorzystać z usług firmy badawczej, z którą analizowanej firmie będzie się łatwo współpracować. Bardzo ważna wbrew pozorom jest tutaj geograficzna bliskość. Pozwala ona na lepszą wymianę informacji i zrozumienie kontekstu działalności zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Zwiększa też poczucie odpowiedzialności za powodzenie badania. W przypadku firm zainteresowanych badaniami rynku w Krakowie oraz pobliżu stolicy Małopolski, optymalnym wyborem będą więc usługi Quantify.

Zainteresował Cię temat inwestycji w sektorze innowacyjnym? Poznaj perspektywę startupu w naszym artykule o poszukiwaniu inwestora lub dowiedz się więcej o wprowadzaniu na rynek nowego produktu. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków