Diecezja Opolska

Agencja badawcza Quantify Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeprowadziła w marcu 2017 roku na zlecenie Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Opolu analizę popytu związaną z ruchem turystycznym wokół Katedry. Analiza została przygotowana na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Analiza popytu opracowana przez firmę Quantify Sp. z o.o. została opracowana rzetelnie i zgodnie z wymogami metodologii. Dokument został przekazany w wyznaczonym terminie, a zakres informacji w nim zawartych odpowiadał oczekiwaniom Zleceniodawcy. Polecamy usługi agencji badawczej Quantify Sp. z o.o. jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.
Proboszcz
Parafia Katedralna w Opolu