Czy prowadzicie analizy / badania rynku w Warszawie / Krakowie / Poznaniu / Łodzi?

Jak najbardziej. Analizy rynku wykonujemy dla wszystkich miast w Polsce, jak również dla kraju ogółem lub w dowolnych podziałach regionalnych. Korzystamy w tym celu z ogólnodostępnych danych rynkowych, dedykowanych modeli rynkowych i badań klientów na rynku. Na potrzeby tych ostatnich współpracujemy z ogólnopolskimi sieciami ankieterskimi, które posiadają ankieterów zlokalizowanych we wszystkich województwach i największych miastach w Polsce.