Czy przeprowadzacie analizę rynku dla Polski (analizę polskiego rynku)?

Jak najbardziej. Analiza dla wybranego rynku w Polsce to najczęściej zamawiany rodzaj projektu, jeżeli chodzi o zakres geograficzny. Dane rynkowe biur statystycznych oraz ogólnodostępne dane rynkowe, jak również informacje o imporcie i eksporcie czy konkurencji najczęściej raportowane są również na poziomie krajowym. Posiadane zasoby badawcze pozwalają nam natomiast na bezproblemowe pozyskiwanie tak zwanych danych pierwotnych z całego kraju.