Czy przeprowadzacie analizę rynku dla województwa (analizę rynku województwa)?

Jak najbardziej. Nierzadko zdarza się, że – ze względu na lokalny charakter działalności czy też powiązanie analizy z dofinansowaniem unijnym na poziomie województwa – klienci zainteresowani są raportem analitycznym dla wybranego województwa. Tak zdefiniowany obszar jest naturalną jednostką raportowania dla Głównego Urzędu Statystycznego, jak też podstawową jednostką organizacji naszej sieci ankieterskiej, co ułatwia nam pozyskiwanie danych rynkowych.