Czy przeprowadzacie analizę rynku na skalę światową (globalną analizę rynku)?

Tak, przeprowadzamy. Tego rodzaju analizy dotyczą zazwyczaj niszowych rynków B2B, na których sprzedaż odbywa się na poziomie międzynarodowym. W pozostałych przypadkach rekomendujemy ograniczenie się do najbardziej atrakcyjnych rynków krajowych, które poddajemy szczegółowym analizom. Ze względu na szeroki zakres geograficzny i potencjalne koszty takich projektów, ofertę analiz rynku na skalę światową każdorazowo poprzedzamy szczegółową oceną wykonalności.