Czy przeprowadzacie też badania marketingowe?

Tak, przeprowadzamy. Jako eksperci w obszarze analiz rynkowych wspieramy się także badaniami klientów na analizowanych rynkach. W szczególności prowadzimy badania marketingowe mające na celu segmentowanie klientów na rynku, jak również badania ich potrzeb i preferencji. W razie potrzeby posiadamy również doświadczenie, kompetencje i zasoby niezbędne do przeprowadzenia dowolnego rodzaju badań marketingowych na potrzeby wykonywanych analiz rynku.