Dlaczego warto przeprowadzić analizę rynku?

Analiza rynku pozwala na ocenę zasadności planowanej decyzji inwestycyjnej. Odpowiada ona na 2 pytania: czy zaplanowana inwestycja posiada uzasadnienie rynkowe oraz jaką strategię rynkową przyjąć już po jej dokonaniu. Do przykładowych decyzji inwestycyjnych należą te o wprowadzeniu na rynek nowego produktu, wejściu z istniejącym produktem na nowy rynek krajowy, zakupie innego podmiotu rynkowego lub przeznaczeniu nowych środków na rozwój sprzedaży.