Ile trwa projekt analityczny?

Przeciętny czas trwania projektu analizy rynku wynosi 4-5 tygodni. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać skrócony (do 1-3 tygodni) lub wydłużony (do 6-8 tygodni), co uzależnione jest od celów biznesowych oraz zaplanowanego zakresu analizy rynku.