Jak złożyć zapytanie ofertowe?

Dobrze, gdy zapytanie wskazuje na cele biznesowe, analizowany rynek, grupy odbiorców dla produktu lub usługi zamawiającego, zakres poszukiwanych informacji oraz zakres geograficzny. Warto również wskazać istniejące ograniczenia czasowe lub budżetowe.