Jakimi metodami wykonywane są analizy?

Dane do wykonania analiz rynkowych mogą być pozyskiwane z 3 źródeł: dostępne dane i statystyki rynkowe; wywiady rynkowe z uczestnikami rynku; badania ilościowe z klientami. Na potrzeby oszacowań i prognoz stosujemy też własne modele analityczne.