Fundacja Impact

Fundacja Impact miała przyjemność współpracować z instytutem badawczym Quantify podczas organizacji wydarzenia „Edu Hackathon” w ramach kongresu „impact’16 fintech/insurtech” we Wrocławiu. Zakres usług firmy Quantify objął: a. opracowanie analizy rynku dla programów nauczania fintech w Polsce i na świecie; b. przeprowadzenie wymagającej rekrutacji uczestników hackathonu, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele ministerstw, profesorowie polskich uczelni oraz menedżerowie firm z sektora innowacyjnego i finansowego (startupy, fundusze VC); c. moderowanie warsztatu jakościowego zorientowanego na wypracowanie nowego programu nauczania w obszarze fintech; d. prezentację rezultatów pracy grup eksperckich podczas kongresu impact; e. przygotowanie finalnego raportu zawierającego rekomendacje wobec programu nauczania fintech w Polsce. Powyższe zadania zostały przeprowadzone rzetelnie i terminowo, a zespół Quantify wykazał się dużą elastycznością, rekomendując w trakcie projektu korzystne rozwiązania realizacyjne. Z przyjemnością możemy zarekomendować instytut badawczy Quantify jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych i analitycznych.