Harimata Sp. z o.o.

Agencja Quantify opracowała dla nas analizę potencjału rynku dla innowacyjnego produktu skierowanego dla sektora medycznego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o realizację badań z lekarzami pediatrami i obejmowała poniższy zakres:1. Analizę potencjału zakupowego w grupie docelowej. 2. Identyfikację mocnych i słabych stron produktu. 3. Zdefiniowanie czynników wpływających na zwiększenie poziomu sprzedaży.W prezentowanym raporcie zidentyfikowano nowe grupy docelowe dla naszego produktu oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące kierunków prowadzenia dalszych działań sprzedażowych. Wyniki badań zwróciły naszą uwagę na szereg barier występujących w tej branży, co pozwoliło nam lepiej dopracować produkt i strategię marketingową.Pracownicy agencji posiadają wysokie kompetencje analityczne i wiedzę rynkową. Na tle innych firm wyróżnia ich indywidualne podejście i rozumienie potrzeb klienta. Dodatkowym atutem współpracy z zespołem są wysokie standardy komunikacyjne oraz elastyczność.Z pełnym przekonaniem możemy polecić Quantify jako wiarygodnego i kompetentnego partnera do współpracy w obszarze badań i analiz rynku.
Prezes Zarządu
Harimata Sp. z o.o.