InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o. (2)

Niniejszym stwierdzamy, że spółka Quantify Sp. z o.o. w 2018 roku wykonała dla InnoEnergy Central Europe projekt pod nazwą InnoEnergy Master’s School CFAFE Report – analizę rynku edukacyjnego pod kątem oferowanych przez uczelnie programów studiów z obszaru energetyki.Zakres analizy wykonanej przez spółkę Quantify objął poniższe punkty:1. Market Analysis:A. Price distribution. B. Price drivers. C. Salaries by country. D. Ranking positions.2. Case studies:A. Programs by countries.Raport opracowany został w języku angielskim.Raport swoim zakresem objął kraje europejskie (EU-28) oraz wybrane kraje pozaeuropejskie, a uzupełniony został o szczegółową bazę kierunków studiów z obszaru energetyki.Raport odebrany został przez InnoEnergy Central Europe bez zastrzeżeń.
Prezes Zarządu
InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.