InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o. (3)

Stwierdzamy, że spółka Quantify Sp. z o.o. wykonała dla InnoEnergy Central Europe 2 projekty o charakterze doradczym, których celem była ewaluacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze energetyki i gazownictwa:1. Polygen – Base Case Evaluation:A. Value proposition evaluation and customer segmentation. B. Competition and substitution analysis. C. Risks and opportunities (PESTLE). D. Available support mechanisms (grants, loans). E. Base case evaluation. F. Reference unit economic analysis (NPV, IRR, DPP).2. Sludge to SNG – Concept Evaluation:A. Overall assessment. B. Initial risk analysis (risk matrix). C. Business idea attractiveness. D. Attractive markets. E. Guidelines for further technical and economic analyses. F. Market opportunities.Raporty opracowane zostały w języku angielskim, a swoim zakresem obejmowały Polskę i kraje europejskie (EU-28). Raporty odebrane zostały przez InnoEnergy Central Europe bez zastrzeżeń.
Prezes Zarządu
InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.