International Management Services Sp. z o.o.

Instytut badawczy Quantify zrealizował we wrześniu 2016 r. analizę popytu na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” Zakres projektu objął przeprowadzenie analizy rynku wraz z oszacowaniem popytu bieżącego oraz prognoz popytu przyszłego na planowaną inwestycję. W trakcie realizacji analizy zespół Quantify dał się poznać jako otwarty na sugestie, elastyczny, zaangażowany i cechujący się indywidualnym podejściem do klienta. Analiza popytu opracowana została w sposób rzetelny i profesjonalny, dlatego możemy zarekomendować Quantify jako kompetentnego dostawcę badań i analiz rynku.
Prezes Zarządu
International Management Services Sp. z o.o.