Jak przeprowadzić badanie rynku?

Planując wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wejście z istniejącym na kolejne rynki, niezbędna będzie wiedza dotycząca preferencji oraz oczekiwań potencjalnych klientów. By możliwie najlepiej zrozumieć oczekiwania konsumentów, warto przeprowadzić badania rynku. Jak to zrobić? Przeczytaj poniżej.

Dlaczego warto?

Szczegółowa wiedza dotycząca potrzeb, preferencji oraz oczekiwań naszych potencjalnych klientów to niezbędne czynniki, które pozwolą znacząco obniżyć ryzyko biznesowego niepowodzenia. Badania rynku dostarczają bowiem informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie modelować ofertę oraz tak dopasować produkt, by zyskał zainteresowanie konsumentów. Badania pozwalają odpowiedzieć na pytania:

 • Kim jest mój przyszły klient?
 • Jaki jest, co go cechuje?
 • Czego oczekuje od mojego produktu lub usługi?

Badania rynku nie dotyczą jednak wyłącznie cech i oczekiwań konsumenta. W ramach badań rynku możemy uzyskać również wiedzę na temat produktu, marki czy satysfakcji naszych obecnych klientów.

Od czego zacząć?

Zanim przystąpimy do realizacji badań, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką wiedzę w ich efekcie chcemy uzyskać. Wybór celu badania rzutuje na kolejne kroki w ich przygotowaniu, w tym wybór odpowiedniego narzędzia. Ze względu na cel wyróżniamy następujące badania rynkowe:

 • badania eksploracyjne (zachowania, potrzeby, poglądy czy styl życia konsumentów)
 • badania struktury rynku
 • badania testowe produktów
 • badania cenowe (służące określeniu elastyczności oraz optymalnej ceny produktu lub usługi)
 • badania marki – służące określeniu siły i wizerunku marki
 • panele gospodarstw domowych
 • badania konsumpcji mediów oraz reklamy
 • badania satysfakcji klientów oraz customer service

Badania rynku rozróżniamy także ze względu na źródło pozyskanych danych. Informacje uzyskane w efekcie badań (ankiet, wywiadów) to tzw. badania pierwotne. Część wiedzy niezbędnej do analizy rynku możemy natomiast pozyskać z danych zastanych – raportów, publikacji w mediach, wywiadów z ekspertami. Wówczas mówimy o badaniach wtórnych.

Jak przeprowadzić badanie rynku krok po kroku?

Krok 1: Przygotowanie badania – wybór metodologii i narzędzia

Uzyskanie danych do badania rynku wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim musimy zdecydować, czy realizowane badania mają mieć charakter ilościowy czy jakościowy, by w następstwie tej decyzji móc wybrać niezbędne narzędzia. Do uzyskania danych jakościowych zwykle wykorzystuje się wywiady pogłębione lub fokusy. Dane ilościowe (statystyczne) pozyskiwane są z wykorzystaniem ankiet.

Krok 2: Realizacja badań

Realizację badania należy rozpocząć od przygotowania ankiet lub wywiadów. W tym celu należy stworzyć kwestionariusz, który posłuży ankieterom i rekruterom podczas rozmów z badanymi. Podstawowa różnica między dokumentem stworzonym do realizacji badania ilościowego a jakościowego polega na konstrukcji zawartych w kwestionariuszu pytań. Pytania w ankiecie nie powinny zostawiać obszaru do interpretacji przez badanego – mówiąc wprost, powinny dawać jedną, wystandaryzowaną odpowiedź. Są więc to zwykle pytania zamknięte. Znacznie większe pole do działania pozostawia się badanym podczas wywiadów lub fokusów. Wówczas pytania powinny być otwarte, dające możliwość dłuższej odpowiedzi.

Krok 3: Analiza i raportowanie

Analiza danych pozyskanych podczas badania zależna jest od ich charakterystyki. Dane ilościowe poddawane są szczegółowej analizie statystycznej, na podstawie której wyprowadzone są wnioski w formie liczbowej. Analiza badań jakościowych ma charakter opisowy. W zależności od oczekiwań i potrzeb zlecającego badania, ich wyniki prezentowane są w formie raportu pisemnego lub prezentacji.

Znaczenie bliskiej współpracy – firmy z Krakowa

Powyższe kroki wyraźnie sugerują, że jednym z kluczowych aspektów powodzenia analizy rynku jest bliska współpraca między zleceniobiorcą/wykonawcą a analizowaną organizacją. Ta ostatnia posiada wskazówki i wiedzę pozwalającą na dokonanie dobrej analizy, o których często sama nie zdaje sobie sprawy. Właśnie dlatego tak ważna jest inicjatywa obu stron. O tę łatwiej, gdy obie strony mogą się spotkać w jednym miejscu. W przypadku firm poszukujących badaczy z Krakowa/Małopolski, optymalnym wyborem może być Quantify.

Chcesz zlecić badanie rynku firmie badawczej? Przeczytaj wpis poświęcony kosztom realizacji badań.

Podziel się tym tekstem na:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Złóż zapytanie

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Kontakt

ul. Solec 81B
00-382 Warszawa
ul. Królewska 65A
30-081 Kraków