Kontakt

Chcesz otrzymać dedykowaną ofertę?
Wypełnij formularz ofertowy lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Złóż zapytanie

Wiesz, czego szukasz?
Wypełnij formularz ofertowy i pomóż nam poznać Twoje potrzeby.

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Quantify sp. z o.o. z siedzibą w 30-081 Kraków, ul. Królewska 65A/1.
  • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przygotowania dla Ciebie oferty, a także odpowiedzi na inne pytania i prowadzenia z Tobą korespondencji w odpowiedzi na Twoją inicjatywę. Możemy do Ciebie wysłać maila lub zadzwonić. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia (np. firmy informatyczne, prawne, konsultacyjne), tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, a także podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat, lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przygotowania oferty i w przyszłości w celu realizacji umowy, a także prowadzenia korespondencji w w/w celach.
  • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@quantify.pl.
  • Pamiętaj, w Quantify sp. z o.o. Twoje dane są bezpieczne! Współpracujemy z najlepszymi w dziedzinie ochrony danych, obsługi IT i cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy realizację każdego przysługującego Ci prawa, szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje bezpieczeństwo w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

Dane kontaktowe

Dane adresowe

Quantify Sp. z o.o.
Ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków
NIP: 677-241-38-28