Korona Candles Sp. z o.o.

Agencja badawcza Quantify przeprowadziła dla nas badania wizerunku pracodawcy. Analiza została wykonana w oparciu o realizację 500 wywiadów telefonicznych z mieszkańcami powiatu wieluńskiego. Jej zakres obejmował: A. Spontaniczną i wspomaganą znajomość marek pracodawców. B. Porównanie marek pracodawców (klient vs. konkurencja). C. Skłonność do rekomendacji marek (klient vs. konkurencja). D. Identyfikację czynników wpływających na skłonność do rekomendacji marki. E. Identyfikację źródeł informacji na temat pracodawców. Opracowany raport stanowił punkt wyjścia dla opracowania dalszych działań strategii employer brandingowej firmy. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Quantify i jej pracowników jako kompetentnych i merytorycznych partnerów do współpracy w zakresie realizacji badań marketingowych.
Kierownik ds. personalnych
Korona Candles Sp. z o.o.