Zespół

Maciej Marmuszewski

Kierownik Działu Badań i Konsultingu

Maciej posiada 9-letnie doświadczenie w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi, uzupełnione o dalszą pracę w roli konsultanta w największych firmach doradczych (m.in. KPMG). Absolwent specjalizacji badawczo-analitycznej na UJ, laureat nagrody badawczej OFBOR, członek PTBRiO.

Jakub Wróblewski

Kierownik Projektów

Jakub posiada 8-letnie doświadczenie w ilościowych i jakościowych badaniach rynku, jak również w zaawansowanej statystycznej analizie danych. Absolwent specjalizacji badawczo-analitycznej na UJ. Współwłaściciel jednego z polskich paneli online, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, członek PTBRiO.

Justyna Filipek

Kierownik Projektów

Justyna jest związana z branżą badawczą od 2007 roku. Posiada rozległe doświadczenie w realizacji badań rynku i marketingowych, w tym 7 lat doświadczenia w koordynacji 35-osobowego zespołu ankieterów oraz researcherów. Absolwentka studiów socjologicznych na AGH.

Joanna Kwinta-Odrzywołek

Kierownik Projektów

Joanna od ponad 10 lat specjalizuje się w jakościowych projektach badań marketingowych. Jej doświadczenie obejmuje przede wszystkim branże FMCG i medialną, w przeszłości współpracowała m.in. z agencją TNS. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej na UJ, stypendystka University of Birmingham.

Michał Frączek

Partner / Doradca

Michał jest partnerem odpowiedzialnym za współpracę z sektorem innowacyjnym. Posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie marketingowym. Poprzednio CEO agencji marketingowej, obecnie członek zarządu w startupie z branży druku 3D oraz COO w firmie zajmującej się tworzeniem dokumentacji technicznej dla klientów na całym świecie.