Klienci i referencje

Klienci
Referencje

ARKET

Miałam przyjemność współpracy z Quantify podczas realizacji analizy rynku o charakterze Market Due Diligence / Commercial Due Diligence na przełomie roku 2016 i 2017. Analiza rynku objęła poniższe obszary: Wielkość i wartość rynku. Trendy, drivery i bariery rozwoju rynku. Analiza konkurencji, istniejących rozwiązań i analiza SWOT. Segmentacja i profilowanie grup docelowych na rynku. Ramy strategii […]
Czytaj więcej...

PRO-BAU Sp. z o.o.

Spółka PRO-BAU miała przyjemność współpracować z instytutem badawczym Quantify przy okazji podejmowania decyzji o wejściu na nowy rynek w sektorze drzewnym. W odpowiedzi na postawione wyzwanie biznesowe instytut przeprowadził szeroko zakrojoną analizę rynku, konkurencji i potencjalnych odbiorców, przedstawiając spółce rekomendacje strategiczne w zakresie wprowadzania nowego produktu na rynek, jak również prezentując wytyczne wobec efektywnej strategii […]
Czytaj więcej...

Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.

Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. współpracowała z Quantify w zakresie badań rynku krajowego dla nowych wyrobów: Centrum frezarskie 5-osiowe. Tokarka do toczenia gwintów falistych i trapezowych metodą obwiedniową. Agencja Quantify przeprowadziła analizę rynku obejmującą poniższe obszary: Opis sytuacji rynkowej Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa na rynku Analiza sprzedaży produktu w kontekście konkurencji i substytutów Planowana cena i […]
Czytaj więcej...

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg miały przyjemność współpracy z instytutem badawczym Quantify w obszarze analiz rynkowych dla sektora nawozowego w Polsce. Celem biznesowym prowadzonych analiz było pozyskanie informacji niezbędnych z perspektywy wprowadzania na rynek nowych produktów. Instytut Quantify przeprowadził analizy 3 rynków nawozowych, dostarczając informacji na temat aktualnego wolumenu i przyszłego potencjału rynku, jego segmentacji, jak […]
Czytaj więcej...

Fundacja Impact

Fundacja Impact miała przyjemność współpracować z instytutem badawczym Quantify podczas organizacji wydarzenia „Edu Hackathon” w ramach kongresu „impact’16 fintech/insurtech” we Wrocławiu. Zakres usług firmy Quantify objął: opracowanie analizy rynku dla programów nauczania fintech w Polsce i na świecie; przeprowadzenie wymagającej rekrutacji uczestników hackathonu, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele ministerstw, profesorowie polskich uczelni oraz menedżerowie […]
Czytaj więcej...

Event Experience Sp. z o.o.

Firma Event Experience współpracowała z instytutem badawczym Quantify przy opracowaniu „Analizy wpływu kongresu impact na rozwój Miasta Krakowa”. Analiza została opracowana profesjonalnie, jak również w krótkim, wymagającym terminie, co pozwoliło na wykorzystanie jej w planowanych działaniach komunikacyjnych i spełnienie zakładanych celów biznesowych. W związku z powyższym możemy polecić Quantify jako rzetelnego i terminowego wykonawcę badań […]
Czytaj więcej...

International Management Services Sp. z o.o.

Instytut badawczy Quantify zrealizował we wrześniu 2016 r. analizę popytu na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” Zakres projektu objął przeprowadzenie analizy rynku wraz z oszacowaniem popytu bieżącego oraz prognoz popytu przyszłego na planowaną inwestycję. W trakcie realizacji analizy zespół Quantify dał się poznać jako otwarty na […]
Czytaj więcej...

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Firma badawcza Quantify Research & Consulting przeprowadziła w sierpniu 2016 r. analizę popytu dla projektu inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Muzyczną w ramach POIiŚ 2014-20. Na potrzeby opracowania analizy popytu zrealizowano analizę danych zastanych oraz badania ilościowe z grupami docelowymi projektu. Badania i analizy wykonano starannie i terminowo, a uzyskane wyniki pozwoliły na przygotowanie rzetelnego Studium […]
Czytaj więcej...

Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Agencja badawcza Quantify Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeprowadziła w marcu 2017 roku na zlecenie Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Opolu analizę popytu związaną z ruchem turystycznym wokół Katedry. Analiza została przygotowana na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla wniosku o dofinansowanie w ramach PO IiŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego […]
Czytaj więcej...

Studio Software Adam Mateja

Firma Quantify opracowała dla Software Adam Mateja analizę rynku dla innowacyjnego produktu skierowanego do branży najmu krótkoterminowego. Analiza została opracowana na potrzeby przygotowania biznesplanu i poszukiwania inwestorów. W wyniku zrealizowanego projektu został opracowany raport z rekomendacjami, który obejmował poniższy zakres: Oszacowanie wielkości i potencjału rynku Analiza otoczenia konkurencyjnego i analiza SWOT Identyfikacja najbardziej prospektywnych grup […]
Czytaj więcej...