Wybrane projekty

Analiza rynku dla sektora nawozowego w Polsce
Analiza dla sektora produkcyjnego
Analiza rynku dla sektora drzewnego w Polsce
Analiza dla sektora produkcyjnego
Analiza rynku maszyn do obróbki metalu w Polsce
Analiza dla sektora produkcyjnego
Analiza rynku zielonych technologii w Polsce i Niemczech
Analiza dla sektora innowacyjnego
Analiza rynku najmu krótkoterminowego w 30 krajach
Analiza dla sektora innowacyjnego
Analiza rynku dla sektora FinTech w Polsce i Europie
Analiza dla sektora innowacyjnego
Analiza popytu na usługi kościelne
Analiza dla sektora publicznego
Analiza popytu na usługi szkół muzycznych
Analiza dla sektora publicznego
Analiza popytu na usługi muzealne
Analiza dla sektora publicznego