Analiza rynku najmu krótkoterminowego w 30 krajach

Na potrzeby przygotowania biznesplanu i poszukiwania inwestorów, nasz klient – startup działający w sektorze innowacyjnym – zamówił wykonanie analizy innowacyjnego rozwiązania dla branży najmu krótkoterminowego.

Zakres analizy rynku

Analiza objęła poniższy zakres:

  • Oszacowanie wielkości i potencjału rynku
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego i analiza SWOT
  • Identyfikacja prospektywnych grup docelowych, ich potrzeb i potencjału zakupowego
  • Wrażliwość cenowa potencjalnych klientów
  • Ramy strategii go-to-market

Metodyka analizy rynku

Projekt zrealizowano w oparciu o analizę danych zastanych dla 30 krajów zachodnich, uzupełnioną o 100 wywiadów z potencjalnymi odbiorcami biznesowymi produktu.

Czas realizacji projektu wyniósł 6 tygodni.

Korzyść dla klienta

Wykonana analiza rynku pozwoliła naszemu klientowi na uzyskanie kluczowych informacji dotyczących szans biznesowych oraz kierunku dalszych działań marketingowo-sprzedażowych. Analiza elastyczności cenowej popytu dostarczyła dodatkowej wiedzy w obszarze praktycznej realizacji polityki cenowej. Dodatkowo, raport analityczny posłużył jako podstawa do opracowania materiału informacyjnego dla potencjalnych inwestorów.