Analiza rynku dla sektora FinTech w Polsce i Europie

Na potrzeby opracowania nowego programu nauczania dla studiów w obszarze nowoczesnych technologii finansowych w Polsce, nasz klient – fundacja działająca w sektorze innowacyjnym – zamówił wykonanie analizy ścieżek nauczania „fintech” w Polsce i na świecie.

Zakres analizy rynku

Analiza objęła poniższy zakres:

  • Stan obecny w zakresie studiów „fintech” w Polsce i na świecie
  • Kontekst formalno-administracyjny
  • Beneficjenci i grupy docelowe ścieżki „fintech”
  • Potrzeby słuchaczy i docelowe efekty kształcenia
  • Potencjalny zakres nowego kursu lub kierunku studiów
  • Jednostki, na których można wdrożyć program „fintech”
  • Trendy rynkowe a harmonogram wdrażania programu

Metodyka analizy rynku

Projekt zrealizowano w oparciu o szeroko zakrojoną analizę danych zastanych, obejmującą raporty i dane statystyczne dotyczące polskich i zagranicznych uczelni, programy nauczania i analizę struktury oferowanych kursów.

Korzyść dla klienta

Wykonana analiza wykorzystana została dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów przedstawicielami polskich ministerstw, profesorami wyższych uczelni, menedżerami funduszy venture capital i twórcami startupów. Warsztaty – prowadzone również przez Quantify – zakończone zostały prezentacjami podczas kongresu „impact’16 fintech/insurtech” we Wrocławiu.