Analiza rynku maszyn do obróbki metalu w Polsce

Na potrzeby spełnienia wymogów pozyskanego dofinansowania z NCBR – jak również celem pozyskania użytecznych biznesowo informacji rynkowych – nasz klient zamówił analizę rynku maszyn do obróbki metalu w Polsce.

Zakres analizy rynku

Analiza objęła poniższy zakres:

  • Opis sytuacji rynkowej
  • Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa na rynku
  • Analiza sprzedaży produktu w kontekście konkurencji i substytutów
  • Planowana cena i jakość produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych

Metodyka analizy rynku

Projekt zrealizowano w oparciu o warsztaty z zarządem klienta, analizę ogólnodostępnych danych zastanych, 24 wywiady rynkowe i 200 wywiadów telefonicznych z potencjalnymi odbiorcami biznesowymi produktów na rynku.

Czas realizacji projektu wyniósł 6 tygodni.

Korzyść dla klienta

Opracowane raporty analityczne pozwoliły naszemu klientowi na rzetelne spełnienie wymogów pozyskiwanego dofinansowania. Dodatkowo, zawierały one unikalną wiedzę rynkową, której posiadanie stanowić będzie w przyszłości o potencjalnej przewadze konkurencyjnej klienta na rynku.