Analiza rynku dla sektora nawozowego w Polsce

Na potrzeby wprowadzania na rynek nowych produktów, nasz klient zamówił wykonanie 3 analiz rynkowych dla sektora nawozowego w Polsce.

Zakres analizy rynku

Analiza objęła poniższy zakres:

  • Lista i profile producentów i importerów
  • Asortyment i ceny produktów
  • Identyfikacja grup klientów na rynku
  • Oszacowanie potencjału rynku

Metodyka analizy rynku

Projekt zrealizowano w oparciu o analizę ogólnodostępnych danych zastanych – raportów rynkowych, danych statystycznych i stron internetowych graczy rynkowych – uzupełnioną o kilkadziesiąt wywiadów rynkowych z producentami, importerami i dystrybutorami nawozów.

Czas realizacji projektu wyniósł 5 tygodni.

Korzyść dla klienta

Wykonana analiza rynku pozwoliła naszemu klientowi na dokonanie priorytetyzacji wprowadzanych na rynek produktów ze względu na ich potencjał sprzedażowy. Raport objął również wskazanie możliwych do przyjęcia strategii sprzedażowych wraz z implikacjami w zakresie produktowym, cenowym, dystrybucyjnym i komunikacyjnym.