Analiza rynku opakowań metalowych w Polsce

Na potrzeby rozwoju biznesu poprzez identyfikację nowych klientów i grup docelowych, nasz klient zamówił analizę rynku opakowań metalowych w Polsce. Przeprowadzone badania objęły potencjalnych klientów w takich branżach jak farby i lakiery, farby drogowe, rozpuszczalniki, kleje, produkty do ochrony drewna, masy szpachlowe, kosmetyki, dodatki do paliw i artykuły spożywcze w puszkach.

Zakres analizy rynku

Analiza przeprowadzona została w 3 etapach:

  1. Opracowanie bazy kontaktowej ponad 2000 potencjalnych klientów na rynku.
  2. Realizacja 762 wywiadów telefonicznych z potencjalnymi klientami.
  3. Segmentacja klientów, oszacowanie potencjału segmentów i priorytetyzacja kontaktów handlowych.

Czas realizacji analizy wyniósł 6 tygodni.

Korzyść dla klienta

Wykonana analiza rynku – wraz z towarzyszącą raportowi bazą kontaktową przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych – pozwoliła na poszerzenie obecnej bazy klientów o nowe kontakty. Oszacowania potencjału zakupowego poszczególnych segmentów umożliwiły również priorytetyzację kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami, a wyniki badań potrzeb klientów pozwoliły na zarekomendowanie optymalnego podejścia sprzedażowego.