Analiza rynku stymulatorów wzrostu roślin w Polsce

Na potrzeby wprowadzania na rynek nowego produktu, nasz klient zamówił wykonanie analizy rynku stymulatorów wzrostu roślin w Polsce.

Zakres analizy rynku

Analiza objęła poniższy zakres:

  • Producenci i dostawcy stymulatorów wzrostu
  • Asortyment i ceny hurtowe oraz detaliczne produktów
  • Ilościowe oszacowanie zapotrzebowania rynku na produkt
  • Grupy docelowe i segmenty na rynku
  • Podstawa prawna wprowadzenia na rynek

Metodyka analizy rynku

Raport opracowano w oparciu o publikacje branżowe, dane statystyczne i raporty rynkowe, strony internetowe producentów i importerów, dane finansowe producentów i importerów składane w KRS, jak również wywiady i rozmowy z interesariuszami na rynku. Dane zastane uzupełniono o dedykowane modele rynkowe opracowane w celu oszacowania wielkości i potencjału rynku.

Czas realizacji analizy rynku wyniósł 5 tygodni.

Korzyść dla klienta

Opracowana analiza rynku pozwoliła naszemu klientowi na ocenę potencjału sprzedażowego i barier prawnych przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu. Dodatkowo, dostarczyła ona informacji na temat konkurencji i jej oferty, jak również klientów i ich zapotrzebowania na produkt.