Badania marketingowe kanałów komunikacji na rynku aparatów słuchowych w Polsce

Na potrzeby optymalizacji kanałów komunikacji i treści przekazu promocyjnego, nasz klient zamówił badania marketingowe wśród potencjalnych odbiorców aparatów słuchowych.

Zakres badań marketingowych

Badania konsumenckie objęły poniższy zakres:

  • Preferowana forma i treść komunikacji marketingowej
  • Eksploracja przyczyn zmieniającej się konwersji w poszczególnych kanałach komunikacji
  • Analiza ścieżki konsumenckiej

Metodyka badań marketingowych

Badania przeprowadzono w formie 327 ankiet internetowych z grupą docelową zamawiającego, cechującą się istniejącymi problemami ze słuchem.

Czas realizacji projektu wyniósł 5 tygodni.

Korzyść dla klienta

Przeprowadzone badania konsumenckie pozwoliły naszemu klientowi na diagnozę przyczyn zmieniającej się konwersji w poszczególnych kanałach komunikacji oraz na wyłonienie formy i treści przekazu o najwyższej skuteczności marketingowej.