Zasięg geograficzny

Polska Unia Europejska
Na terenie Polski świadczymy pełny zakres usług analiz rynkowych i badań marketingowych.  
Na terenie Unii Europejskiej świadczymy usługi analiz rynkowych, korzystając z danych zastanych i rozbudowanej sieci partnerów.