Analiza konkurencji

Analiza konkurencji to element pełnej analizy rynku, która może być również zamówiona samodzielnie. Jej celem jest identyfikacja i możliwie pełna charakterystyka konkurencji występującej na danym rynku, czego rezultatem jest zazwyczaj analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na tle konkurencji.

Zakres analizy

Analiza prowadzona jest w 3 etapach:

  1. Identyfikacja konkurencji.
  2. Charakterystyka konkurencji.
  3. Analiza SWOT.

Analiza rozpoczyna się od pełnej identyfikacji konkurencji, wraz z uwzględnieniem graczy oferujących produkty substytucyjne oraz niszowych graczy rynkowych. Najważniejsi z nich profilowani są pod kątem danych finansowych, grup docelowych, oferty produktowej, cen, kanałów dystrybucji i działań marketingowych. W toku dodatkowych badań informacje te mogą zostać uzupełnione o dane na temat świadomości i wizerunku graczy rynkowych, jak również satysfakcji i lojalności klientów wobec poszczególnych konkurentów. Finalnie, w oparciu o zebrane informacje wykonywana jest analiza SWOT, dająca podstawę pod opracowanie strategii konkurowania na rynku.

Metodyka pozyskiwania danych o konkurencji

Dane o konkurencji pozyskiwane są z ogólnodostępnych źródeł (bazy firm, sprawozdania finansowe spółek, strony internetowe, raporty i statystyki rynkowe), jak również z badań własnych. Należy w tym miejscu podkreślić bariery prawne przy pozyskiwaniu wybranych informacji, co w szczególności dotyczy tzw. „wyłudzania” cen producentów w toku ukrytych kontaktów z graczami rynkowymi. Ze względu na brak możliwości stosowania tego rodzaju praktyk, analizy cenowe obejmują zazwyczaj ceny końcowe lub ceny detaliczne, które w dalszej kolejności mogą stanowić podstawę do oszacowań cen producentów.

Cena analizy konkurencji

Koszt wykonania analizy konkurencji to zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zależy on przede wszystkim od poziomu konkurencyjności rynku oraz zakresu charakterystyki graczy. Im więcej czynników charakteryzujących graczy i im szersze badania własne niezbędne są do ich opracowania, tym wyższej należy spodziewać się wyceny.