Analiza popytu

Celem analizy popytu – prowadzonej pod kątem przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie unijne – jest ocena wykonalności planowanego projektu z perspektywy zapotrzebowania społecznego, które powinno przekraczać planowany potencjał projektu. Jako taka, analiza popytu jest elementem szerszego studium wykonalności i powinna być prowadzona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się badaniami rynku.

Zakres opracowania

Rezultatem analizy popytu jest opracowanie zawierające poniższe informacje:

  1. Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu.
  2. Popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem.
  3. Oferta wnioskodawcy.

Metodyka

Analiza popytu wykonywana jest na bazie ogólnodostępnych danych zastanych (GUS, dane makroekonomiczne i społeczne), informacji pozyskiwanych od wnioskodawców oraz badań ilościowych.

Nasza skuteczność

Miło nam poinformować, że w ubiegłej rundzie finansowania wszystkie wnioski, do których nasza agencja opracowała analizę popytu, uzyskały dofinansowanie unijne na planowane projekty inwestycyjne.