Go To Brand

Go to brand to dofinansowanie PARP wspierające promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych. W ramach usług analityczno-doradczych świadczymy usługę doradczą dla umiędzynarodowienia marki.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!