Badania marki

Badania marki obejmują tzw. „marketing mix”, czyli zestaw 6 elementów odpowiadających za pozycjonowanie marki na rynku. Badania realizowane są metodami ilościowymi i jakościowymi, zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych.

Do badanych elementów marketingu mix należą:

1. Propozycja rynkowa.

Badania unikalnych korzyści oferowanych klientom.

2. Produkt.

Badania preferencji produktowych i ocena produktów.

3. Opakowanie.

Badania wyglądu, rodzajów i wielkości opakowań.

4. Cena.

Badania wrażliwości cenowej klientów.

5. Kanały dystrybucji.

Badania preferowanych kanałów dystrybucji.

6. Komunikacja marketingowa.

Badania kanałów komunikacji i treści przekazu reklamowego.